ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

5-متوکسی دی متیل تریپتامین سیگما

5-متوکسی دی متیل تریپتامین سیگما
5-متوکسی دی متیل تریپتامین سیگما

5-متوکسی دی متیل تریپتامین سیگما (5-MeO-DMT) یک ماده...

جزئیات جزئیات