ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

4-بنزیل-2-اگزازولیدینون

4-بنزیل-2-اگزازولیدینون
4-بنزیل-2-اگزازولیدینون

4-بنزیل-2-اگزازولیدینون، (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone یک ترکیب...

جزئیات جزئیات