ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

3-هگزنیل استات

3-هگزنیل استات
3-هگزنیل استات

سیس-3-هگزنیل استات یک ترکیب عطر فرار است که به طور طبیعی...

جزئیات جزئیات