ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

2-دئوکسی دی گلوکز

2-دئوکسی دی گلوکز
2-دئوکسی دی گلوکز

2-دئوکسی دی گلوکز یا 2-Deoxy-D-گلوکز (2-DG) در تحقیقات تغذیه...

جزئیات جزئیات