ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

2-بنزیل پیپریدین

2-بنزیل پیپریدین
2-بنزیل پیپریدین

2-بنزیل پیپریدین (بنزیل‌پی‌پرولیدین) یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات