ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

گلایسین

گلایسین
گلایسین

گلایسین یا گلیسین یک اسید آمینه غیر ضروری است. در سنتز...

جزئیات جزئیات