ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

پلی دی لیزین هیدروبرومید

پلی دی لیزین هیدروبرومید
پلی دی لیزین هیدروبرومید

پلی دی لیزین هیدروبرومید (Polylysine Hydrobromide) یک پلیمر طبیعی...

جزئیات جزئیات