ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

محلول کانامایسین

محلول کانامایسین
محلول کانامایسین

محلول کانامایسین یک آمینوگلیکوزید-آنتی بیوتیک با طیف...

جزئیات جزئیات