ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

لیزو فسفاتیدیل کولین

لیزو فسفاتیدیل کولین
لیزو فسفاتیدیل کولین

لیزو فسفاتیدیل کولین L-α-Lysophosphatidylcholine از زرده تخم مرغ...

جزئیات جزئیات