ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

سولفات تالیم سیگما

سولفات تالیم سیگما
سولفات تالیم سیگما

سولفات تالیم سیگما کد208191 (Sigma Thallium Sulfate)، مرکبی شیمیایی...

جزئیات جزئیات