ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

سدیم کلرید

سدیم کلرید
سدیم کلرید

سدیم کلرید /ˌsoʊdiəm ˈklɔːraɪd/،[8] که معمولاً به عنوان نمک...

جزئیات جزئیات