ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

دی گلوکز

دی گلوکز
دی گلوکز

دی گلوکز، D-(+)-گلوکز یک مونوساکارید است که منبع اصلی...

جزئیات جزئیات