ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

الیگو مایسین A

الیگومایسین A
الیگومایسین A

الیگومایسین Oligomycin A) A یک ماده طبیعی است که از...

جزئیات جزئیات