ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

کولیستین سولفات

کولیستین سولفات
کولیستین سولفات

کولیستین سولفات برای نفوذ پذیری غشای سلولی باکتری و...

جزئیات جزئیات