ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

کرومومایسین A3

کرومومایسین A3
کرومومایسین A3

کرومومایسین A3 از Streptomyces griseus به عنوان یک معرف در مرتب...

جزئیات جزئیات