ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

نمک سدیم پنی سیلین جی

نمک سدیم پنی سیلین جی
نمک سدیم پنی سیلین جی

نمک سدیم پنی سیلین جی یک آنتی بیوتیک طبیعی با طیف باریک...

جزئیات جزئیات