ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

دی متیل دیوکسولان

دی متیل دیوکسولان
دی متیل دیوکسولان

دی متیل دیوکسولان (DMDO)کد D155624 یک ترکیب شیمیایی است که...

جزئیات جزئیات